ms my  en

  • EHS e banner 22

  • HARI BUAH PINGGANG SEDUNIA

  • OBE

  • banner akademik2

  • kursusibadahhaji

  • banner academik

  • KEMPEN PEMULANGAN UBAT UBATAN

  • ZON BEBAS TEMBAKAU

  • Derma Darah 2

Program Akademik

 Institut Perubatan dan Pergigian Termaju adalah sebuah institusi dibawah naungan Universiti Sains Malaysia di mana ia menerajui transformasi pendidikan perubatan dan pergigian ke tahap yang lebih tinggi. IPPT berhasrat untuk melahirkan tenaga kerja yang berpengetahuan, berkomitmen, kreatif dan mahir untuk mewujudkan perkhidmatan kesihatan terbaik bagi keperluan pembangunan negara. Oleh yang demikian, IPPT telah mengambil langkah dengan mewujudkan program perubatan lepasan ijazah dalam bidang yang kritikal.

IPPT menawarkan program akademik peringkat Ijazah Lanjutan (Sarjana Sains, Sarjana Perubatan dan Doktor Falsafah) khusus dalam bidang perubatan. Terdapat 6 bidang yang ditawarkan meliputi pengajian secara mod campuran dan kerja kursus. Selain itu terdapat juga bidang-bidang lain yang dijalankan secara mod penyelidikan.

Adalah diharapkan agar IPPT mampu menghasilkan pakar klinikal dan saintis terbaik bersama-sama dengan penghasilan ubat-ubatan komersial daripada sumber tempatan dan rawatan produk melalui kursus-kursus yang ditawarkan.

CartaOrganisasibmjpg

 

tugas1
tugas2