facebook   twitter   youtube      phone+604-5622888      email2 amdipro@usm.my

ms my  en

Program Akademik

Institut Perubatan dan Pergigian Termaju adalah sebuah institusi dibawah naungan Universiti Sains Malaysia di mana ia menerajui transformasi pendidikan perubatan dan pergigian ke tahap yang lebih tinggi. IPPT berhasrat untuk melahirkan tenaga kerja yang berpengetahuan, berkomitmen, kreatif dan mahir untuk mewujudkan perkhidmatan kesihatan terbaik bagi keperluan pembangunan negara. Oleh yang demikian, IPPT telah mengambil langkah dengan mewujudkan program perubatan lepasan ijazah dalam bidang yang kritikal.

IPPT menawarkan program akademik peringkat Ijazah Lanjutan (Sarjana Sains, Sarjana Perubatan dan Doktor Falsafah) khusus dalam bidang perubatan. Terdapat 6 bidang yang ditawarkan meliputi pengajian secara mod campuran dan kerja kursus. Selain itu terdapat juga bidang-bidang lain yang dijalankan secara mod penyelidikan.

Adalah diharapkan agar IPPT mampu menghasilkan pakar klinikal dan saintis terbaik bersama-sama dengan penghasilan ubat-ubatan komersial daripada sumber tempatan dan rawatan produk melalui kursus-kursus yang ditawarkan.

Carta Organisasi BAHEP Ogos 2018 Pengarah

 

 

Bil

BAHAGIAN AKADEMIK DAN HAL EHWAL PELAJAR IPPT USM

Sasaran Kerja Tahunan 2017

Sumber berkaitan

PTJ berkaitan

1

Encik Yusmadi Bin Norashid                N44

Telefon: 04-562 (2352)
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

 1. Pegawai Aset Bahagian
 2. RU KPI Akademik
 3. Pengawal Dokumen ISO Bahagian Akademik dan Hal Ehwal Pelajar
 4. Pengurusan Rancangan Pengajian Siswazah
 5. Urusetia Majlis IPPT
 6. Pengurusan Peperiksaan (Kalendar Akademik)
 7. Pengurusan pemeriksaan (viva-voce) Disertasi dan Tesis
 8. Belanjawan Bahagian
 9. TNA Bahagian
 10. TNA Pelajar Pasca Siswazah (Persatuan Pelajar IPPT)
 11. Lain-lain tugas yang diarah dari masa ke semasa

a-c. Lantikan PTJ

d. JK Akademik
e. Kalendar Akademik IPPT

f-j. Pekeliling Pentadbiran Induk

MPSU/
Senat/
BHEPA/ S.Kewangan

2

Encik Abd Aziz KA Razak
N29

Telefon: 04-562 (2608)
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

 1. Pegawai Pemeriksa Aset Bahagian
 2. Penolong Pengawal Dokumen ISO Bahagian Akademik dan Hal Ehwal Pelajar
 3. Penyelaras pemeriksaan (viva voce) tesis calon Sarjana Sains dan Doktor Falsafah Mod Penyelidikan
 4. Kemaskini statistik pelajar pascasiswazah IPPT
 5. Membantu mengemaskini RU KPI (Mod Penyelidikan)
 6. Urusetia Skim Siswazah Pembantu
 7. Membantu menyelaras permohonan Geran Pembangunan Siswazah IPS
 8. Semakan plagiarisme untuk tesis (mod penyelidikan)
 9. Penyelaras Operasi Peperiksaan
 10. Lain-lain tugas yang diarah dari masa ke semasa

a. Lantikan PTJ

b. Lantikan PTJ
c. Panduan IPS

d. Google Drive AMDI

e. Lantikan PTJ

f-g. Pekeliling IPS

h. Sistem Turn-It-In


MPSU/
Senat

3

Puan Fatimah Binti Othman
N22KUP

Telefon: 04-562 (2043)
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

 1. Membantu pengurusan aktiviti pengajaran & pembelajaran dan peperiksaan bagi dua (2) program Sarjana Sains Mod Campuran (Toksikologi Kesihatan dan Sains Oral)
 2. Membantu Penyelaras Peperiksaan (Jadual Pemurnian Soalan Peperiksaan)
 3. Membantu Penyelaras TNA Akademik/program latihan untuk pensyarah
 4. Membantu Urus setia program Bahagian(orientasi/seminar/bengkel/viva)
 5. Semakan plagiarisme untuk disertasi
 6. Penyelaras Kelab Kebajikan Bahagian
 7. Penyelaras arkib tesis/disertasi Bahagian
 8. Lain-lain tugas yang diarah dari masa ke semasa

a. Kalendar Akademik IPPT
b. Kalendar Akademik IPPT

e. Sistem Turn-It-In

MPSU/
Senat/
Kluster IPPT

4

Encik Mohd Husnul Mubaraq Bin Mohd Sabri N22KUP

Telefon: 04-562 (2489)
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

 1. Membantu pengurusan aktiviti pengajaran & pembelajaran dan peperiksaan bagi program Sarjana Perubatan (Perubatan Transfusi)
 2. Membantu menyelaras temuduga ambilan calon program Sarjana Perubatan
 3. Semakan plagiarisme untuk disertasi
 4. Penyelaras program bahagian untuk pelajar program Sarjana Perubatan pasca siswazah (orientasi/ penempatan latihan/kursus wajib)
 5. Penyelaras tempahan kemudahan akademik
 6. Penyelaras aktiviti promosi akademik (bercetak, laman sesawang/online dan paparan digital)
 7. Penyelaras urusan penyelenggaraan kemudahan akademik
 8. Membantu Urus setia program Bahagian
 9. Lain-lain tugas yang diarah dari masa ke semasa

a. Kalendar Akademik IPPT
b. Kalendar Akademik IPPT

c. Sistem Turn-It-In

Kluster IPPT/
S.Kejuruteraan/
PPKT

5

Puan Anis Fadzilah Binti Mohamad            N19

Telefon: 04-562 (2526)
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

 1. Kerani Cuti Bahagian
 2. Membantu pengurusan aktiviti pengajaran & pembelajaran dan peperiksaan bagi dua (2) program Sarjana Sains Mod Campuran (Penyelidikan Perubatan dan Sains Transfusi)
 3. Membantu Penyelaras Operasi Peperiksaan (Jadual Peperiksaan dan Pengawasan)
 4. Memproses Permohonan Calon Baru Pasca Siswazah Program Sarjana Sains (Mod Campuran), Sarjana Sains (Mod Penyelidikan) dan Doktor Falsafah
 5. Membantu menyelaras aktiviti akademik/program latihan untuk pelajar pascasiswazah dan aktiviti Persatuan Pelajar IPPT termasuk orientasi
 6. Urusetia program akademik untuk pelajar pasca siswazah (orientasi/seminar/bengkel/viva dll)
 7. Semakan plagiarisme untuk disertasi
 8. Lain-lain tugas yang diarah dari masa ke semasa

b-c. Kalendar Akademik IPPT

d. Pekeliling IPS

e. BHEPA
g. Sistem Turn-It-In

S.Pengurusan/
Kluster IPPT

6

Cik Nor Azlezan Binti Ahmad                N19

Telefon: 04-562 (2479)
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

 1. Pegawai Penerima Aset Bahagian
 2. Penerimaan Barang/Perkhidmatan Bahagian (GRN)
 3. Membantu pengurusan aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran dan peperiksaan program Sarjana Perubatan (Perubatan Nuklear)
 4. Membantu menyelaras temuduga ambilan calon program Sarjana Perubatan
 5. Kemaskini RU KPI Akademik (Mod Kerja Kursus/Campuran)
 6. Membantu urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Akademik (JKA) Mesyuarat Majlis IPPT dan Mesyuarat Majlis Pemeriksa
 7. Penyelaras program Bahagian untuk pelajar program Sarjana Perubatan pasca siswazah (orientasi/ penempatan latihan/kursus wajib/pengedaran OSL)
 8. Semakan plagiarisme untuk disertasi
 9. Membantu Urus setia program Bahagian (orientasi/seminar/bengkel/viva)
 10. Lain-lain tugas yang diarah dari masa ke semasa

a. Lantikan PTJ
b. Lantikan PTJ
(eFAS USM)

Kluster IPPT/
S.Kewangan

7

Puan Zurina Binti Md Pazil                  N19 KUP

Telefon: 04-562 (2135)
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

 1. Urusetia Mesyuarat Majlis IPPT
 2. Urusetia Mesyuarat Majlis Pemeriksa
 3. Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Akademik (JKA)
 4. Urusetia Penawaran Program Baharu/Semakan Kurikulum
 5. Membantu memproses permohonan berkaitan Pengajian Siswazah (perakuan JKA/Majlis)
 6. Membantu Mengemaskini maklumat Senarai Penawaran Kursus
 7. Membantu menyelaras proses kemasukan markah peperiksaan, dokumen Majlis Pemeriksa (sistem SMUP) dan Seksyen Peperiksaan Induk
 8. Membantu menyelaras urusan inventori alatulis
 9. Membantu Urus setia program Bahagian (orientasi/seminar/bengkel/viva)
 10. Lain-lain tugas yang diarah dari masa ke semasa.

a-c. Kalendar Akademik IPPT
d. Pekeliling Senat

e. Pekeliling IPS

f-g. Pekeliling Peperiksaan

MPSU/
Senat/ S.Peperiksaan/
Kluster IPPT

8

Puan Norshaferah Bt Che Ahmad             N29

Telefon: 04-562 (2013)
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

 1. Setiausaha Pejabat kepada Timbalan Pengarah (Akademik), merangkap Penyelaras Kaunter Perkhidmatan BAHEP
 2. Kemasukan data Pesanan Pembelian (P.O)
 3. Tempahan penginapan dan penerbangan program anjuran Bahagian
 4. Penyelaras rekod fail Bahagian
 5. Urusetia dan Setiausaha mesyuarat anjuran Timbalan Pengarah (Akademik)
 6. Penyelaras TNA Akademik - program latihan untuk kakitangan akademik
 7. Membantu Urus setia program Bahagian (orientasi/seminar/bengkel/viva)
 8. Lain-lain tugas yang diarah dari masa ke semasa

                       (eFAS USM)

Seksyen Kewangan

9

Puan Suhana Binti Sulaiman
N19 KUP

Telefon: 04-562 (2048)
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

 1. Urusetia perhubungan Alumni IPPT
 2. Urusetia hal ehwal Penginapan Pelajar (KIP)
 3. c.Urusetia program akademik Students exchange & mobility programmes
 4. Urusetia program pengantarabangsaan-promosi dan usahasama Akademik seperti joint degree, APUCEN dll
 5. Membantu kajiselidik/survey berkaitan akademik dan HEPA
 6. Membantu pengurusan tabung/biasiswa pelajar- Felo/GA, bantuan kewangan, baucar buku
 7. Lain-lain tugas yang diarah dari masa ke semasa

e. Google Survey/ Drive
f-g. Pekeliling IPS

Pej. Perhbungan Alumni/P3U/IMCC/ IPS