ms my  en

 • Ramadhan 1438H small

 • colloquium3

 • EHS e banner 3

 • IBSC18

 • banner akademik2

 • banner academik

 • KEMPEN PEMULANGAN UBAT UBATAN

 • ZON BEBAS TEMBAKAU

 • Derma Darah 2

Program Akademik

 Institut Perubatan dan Pergigian Termaju adalah sebuah institusi dibawah naungan Universiti Sains Malaysia di mana ia menerajui transformasi pendidikan perubatan dan pergigian ke tahap yang lebih tinggi. IPPT berhasrat untuk melahirkan tenaga kerja yang berpengetahuan, berkomitmen, kreatif dan mahir untuk mewujudkan perkhidmatan kesihatan terbaik bagi keperluan pembangunan negara. Oleh yang demikian, IPPT telah mengambil langkah dengan mewujudkan program perubatan lepasan ijazah dalam bidang yang kritikal.

IPPT menawarkan program akademik peringkat Ijazah Lanjutan (Sarjana Sains, Sarjana Perubatan dan Doktor Falsafah) khusus dalam bidang perubatan. Terdapat 6 bidang yang ditawarkan meliputi pengajian secara mod campuran dan kerja kursus. Selain itu terdapat juga bidang-bidang lain yang dijalankan secara mod penyelidikan.

Adalah diharapkan agar IPPT mampu menghasilkan pakar klinikal dan saintis terbaik bersama-sama dengan penghasilan ubat-ubatan komersial daripada sumber tempatan dan rawatan produk melalui kursus-kursus yang ditawarkan.

CartaOrganisasibmjpg

 

 

FUNGSI DAN SKOP TUGAS STAF (2017)
BAHAGIAN AKADEMIK DAN HAL EHWAL PELAJAR

IPPT USM

Sumber/rujukan

1

Encik Yusmadi Bin Norashid

Telefon: 04-562 (2352)

 1. Rancangan Pengajian Siswazah
 2. Urusetia Majlis IPPT/JK Akademik (JKA)
 3. Kalendar Akademik
 4. Pemeriksaan (viva-voce) Disertasi dan Tesis
 5. TNA Latihan anjuran Bahagian
 6. TNA Latihan Pelajar Pasca Siswazah/Persatuan Pelajar
 7. Belanjawan Bahagian
 8. Kajiselidik Akademik

Majlis/JK Akademik
Kalendar Akademik IPPT

Pekeliling Pentadbiran Induk
Sistem SMUP
Sistem eFAS

2

Puan Sarina Binti Hj Yusoff

Telefon: 04-562 (2608)

 1. Urusetia pemeriksaan (viva voce) tesis calon Sarjana Sains dan Doktor Falsafah Mod Penyelidikan – N.O.S dan Tesis
 2. Statistik pelajar pascasiswazah
 3. Skim Felo USM/Siswazah Pembantu
 4. Geran Pembangunan Siswazah IPS
 5. RU KPI (Mod Penyelidikan)
 6. Semakan plagiarisme untuk tesis (mod penyelidikan)
 7. Operasi Peperiksaan

Pekeliling IPS
Sistem SMUP

Sistem Turn-It-In
Sistem RU KPI


3

Puan Fatimah Binti Othman

Telefon: 04-562 (2043)

 1. Aktiviti pengajaran & pembelajaran dan peperiksaan program Sarjana Sains Mod Campuran (TMT/TOS)
 2. Pemurnian Soalan Peperiksaan
 3. Semakan plagiarisme untuk disertasi (TMT/TOS)
 4. Arkib tesis/disertasi Bahagian
 5. Aktiviti Kebajikan staf Bahagian dan projek CSR

Kalendar Akademik IPPT
Sistem Turn-It-In
Pusat Ilmu dan Transformasi

4

Encik Mohd Husnul Mubaraq Bin Mohd Sabri

Telefon: 04-562 (2489)

 1. Aktiviti pengajaran & pembelajaran dan peperiksaan program Sarjana Perubatan (Perubatan Transfusi) - orientasi/ penempatan latihan/kursus wajib
 2. Semakan plagiarisme disertasi Sarjana Perubatan
 3. Tempahan kemudahan akademik
 4. Aktiviti promosi akademik (laman web dan paparan digital)
 5. Penyelenggaraan kemudahan Bahagian

Kalendar Akademik IPPT
Sistem Turn-It-In
Sistem Aduan

5

Puan Anis Fadzilah Binti Mohamad

Telefon: 04-562 (2526)

 1. Aktiviti pengajaran & pembelajaran dan peperiksaan program Sarjana Sains Mod Campuran (TMR/TTS)
 2. Pengawasan Peperiksaan
 3. Permohonan Pasca Siswazah Program Sarjana Sains (Mod Campuran), Sarjana Sains (Mod Penyelidikan) dan Doktor Falsafah
 4. Program latihan untuk pelajar pascasiswazah
 5. Aktiviti Persatuan Pelajar IPPT dan AMDI Buddies
 6. Semakan plagiarisme disertasi (TMR/TTS)
 7. Tempahan pengangkutan Bahagian

Kalendar Akademik IPPT

Pekeliling Peperiksaan/IPS

Sistem SMUP
Sistem Turn-It-In
Sistem Tempahan Kenderaan

6

Cik Nor Azlezan Binti Ahmad

Telefon: 04-562 (2479)

 1. Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran dan peperiksaan program Sarjana Perubatan (Perubatan Nuklear) - orientasi/ penempatan latihan/kursus wajib
 2. RU KPI Akademik (Mod Kerja Kursus/Campuran)
 3. Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Akademik (JKA), Mesyuarat Majlis IPPT dan Mesyuarat Majlis Pemeriksa
 4. Semakan plagiarisme disertasi Sarjana Perubatan

Kalendar Akademik IPPT

Sistem eFAS
Sistem RU KPI

7

Puan Zurina Binti Md Pazil

Telefon: 04-562 (2135)

 1. Urusetia Mesyuarat Majlis IPPT/Majlis Pemeriksa
 2. Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Akademik (JKA)
 3. Urusetia Penawaran Program Baharu/Semakan Kurikulum
 4. Pencalonan Pengajian Siswazah (tangguh/lanjut)
 5. Lantikan penyelia/pemeriksa/felo penyelidik
 6. Senarai Penawaran Kursus
 7. Urusetia kemasukan markah peperiksaan,
  dokumen Majlis Pemeriksa/Majlis Peperiksaan Universiti

Kalendar Akademik IPPT
Pekeliling Senat

Pekeliling Peperiksaan/IPS

Pekeliling Peperiksaan
Sistem SMUP

8

Puan Norshaferah Bt. Che Ahmad

Telefon: 04-562 (2013)

 1. Setiausaha Pejabat Timbalan Pengarah (Akademik)
 2. Kaunter Perkhidmatan Bahagian
 3. Pesanan Pembelian (P.O)
 4. Tempahan penginapan dan penerbangan Bahagian
 5. Rekod fail Bahagian
 6. Urusetia mesyuarat Bahagian
 7. TNA latihan kakitangan akademik

Sistem eFAS