enewslogo2 facebook   twitter   youtube      phone+604-5622888  

Download - Staff

Borang Tempahan/Pinjaman
- Borang Pinjaman Peralatan Bah. Akademik
- Borang Tempahan Dewan Kuliah/Bilik Tutorial
- Senarai Kemudahan Dewan Kuliah/Bilik Tutorial/Makmal SAINS@BERTAM

Prosedur Kerja / Panduan Pengajian Siswazah
- Proses Pengambilan Calon Baharu (IPPT)
- Proses Pengajaran & Pembelajaran (IPPT)
- Peperiksaan (IPPT)
-
 Panduan Senat  (IPS)
- Bengkel Pengurusan Pentadbiran Ijazah Tinggi 2018 (IPS)


Penawaran Program Baharu
a. Carta alir Prosedur Penawaran Program Baharu

b. Proses Permohonan Penawaran
1. Format Kertas Cadangan Permohonan Saringan Awal, Mesyuarat Saringan Awal (MSA) JKPT

2. Jawatankuasa Fi, Jabatan Bendahari - dibuat serentak semasa mengisi borang MSA
   -Format Kertas Kerja Jawatankuasa Fi, Jabatan Bendahari  
   - Format Pengiraan Full Cost Recovery,Jabatan Bendahari 

3. Format Kertas Cadangan Permohonan Program Baharu (JKPT KPT) - diisi setelah mendapat kelulusan LGU USM
   - Mod Kerja Kursus/Campuran
   - Mod Penyelidikan 

4. Panduan MQA – Standard Program MQA Medical & Health Science (Edisi 01/11/2016)

5. Panduan MQA- Standards: Master's & Doctorate Degree (Edisi Mac 2015)


Borang Pemeriksa/Panel Disertasi

Borang Penilaian Disertasi (Mod Campuran) IPPT
Borang Laporan Pemeriksa Disertasi Mod Kerja Kursus (Sarjana Perubatan) IPPT
Laporan Panel Pemeriksa Disertasi (Mod Campuran / Kerja Kursus) IPPT


Recruitment Incentives
Buddy Registration Forms
Students Recruitment Incentives Form Form
Model Promosi dan Insentif 2017


Senarai Pemeriksa Luar Tesis
Para Penyelia (Staf Akademik) boleh menyemak Senarai Pemeriksa Luar Tesis yang dikemaskini oleh IPS USM.
Log in Campus Online  dan pilih menu E. Examiner  (dalam Dashboard Aplikasi) .