facebook   twitter   youtube      phone+604-5622888  

Finance Home

VISI DAN MISI JABATAN BENDAHARI
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Visi & Misi

Visi

Menjadi pusat rujukan pengurusan kewangan yang menyokong aspirasi Universiti

Misi

Menjadi pusat pengurusan kewangan mapan melalui pembangunan sistem teknologi dan perkhidmatan berintegriti di samping membina modal insan yang berinovasi lagi berhemah bagi mencapai kelestarian kewangan hari esok.

Objektif

  • Memperkukuhkan sistem perancangan dan perkhidmatan kewangan melalui proses belanjawan, perolehan, pengurusan aset dan pinjaman yang efektif dan efisyen sejajar dengan pencapaian matlamat Universiti
  • Meningkatkan kualiti pengurusan penerimaan sumber kewangan dengan cekap dan berkesan ke arah pembangunan lestari Universiti
  • Mengurus perbelanjaan sumber kewangan mengikut proses pengagihan sumber berpandukan kepada akta, dasar dan peraturan yang ditetapkan
  • Memantapkan pelaksanaan prosidur kerja melalui proses kerja mapan mengikut amalan urustadbir baik dan mengutamakan satu perkhidmatan, satu penyampaian dalam menyelaraskan pengumpulan maklumat
  • Meningkatkan kualiti pelaporan kewangan dengan mengutamakan ciri-ciri ketepatan maklumat, keterangan berintegriti dengan berorientasikan sistem teknologi ke arah diseminasi maklumat yang berkesan
  • Mengutamakan pembangunan modal insan yang memberi impak positif ke arah peningkatan kemahiran, berinovasi, kreatif dan beraspirasikan etika kerja yang berhemah

Finance