Skip to main content

Carta, Fungsi dan Skop Bahagian Akademik dan HEP IPPT

Institut Perubatan dan Pergigian Termaju adalah sebuah institusi dibawah naungan Universiti Sains Malaysia di mana ia menerajui transformasi pendidikan perubatan dan pergigian ke tahap yang lebih tinggi. IPPT berhasrat untuk melahirkan tenaga kerja yang berpengetahuan, berkomitmen, kreatif dan mahir untuk mewujudkan perkhidmatan kesihatan terbaik bagi keperluan pembangunan negara. Oleh yang demikian, IPPT telah mengambil langkah dengan mewujudkan program perubatan lepasan ijazah dalam bidang yang kritikal.

IPPT menawarkan program akademik peringkat Ijazah Lanjutan (Sarjana Sains, Sarjana Perubatan dan Doktor Falsafah) khusus dalam bidang perubatan. Terdapat 6 bidang yang ditawarkan meliputi pengajian secara mod campuran dan kerja kursus. Selain itu terdapat juga bidang-bidang lain yang dijalankan secara mod penyelidikan.

Adalah diharapkan agar IPPT mampu menghasilkan pakar klinikal dan saintis terbaik bersama-sama dengan penghasilan ubat-ubatan komersial daripada sumber tempatan dan rawatan produk melalui kursus-kursus yang ditawarkan.

bahep2019team

 

 

Bil

DISKRIPSI TUGAS/SKT 2019

BAHAGIAN AKADEMIK DAN HAL EHWAL PELAJAR IPPT USM

Sumber berkaitan

PTJ berkaitan

1

Encik Yusmadi Bin Norashid

Pegawai Tadbir N44

Telefon: 04-562 (2352)
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

 1. Pegawai Aset Bahagian.
 2. AJK RU KPI dan Headline Akademik.
 3. Pengawal Dokumen ISO Bahagian.
 4. Pengurusan Rancangan Pengajian Siswazah
 5. Pengurusan Peperiksaan.
 6. Pengurusan pemeriksaan (viva-voce) Disertasi dan Tesis.
 7. Urusetia Mesyuarat Majlis IPPT.
 8. Urusetia Jawatankuasa Akademik IPPT.
 9. Urusetia Jawatankuasa Akreditasi IPPT.
 10. Urusetia Jawatankuasa Doktor Perubatan.
 11. Urusetia Jawatankuasa Penawaran Program Baharu.
 12. Urusetia Jawatankuasa Penempatan Tambahan Program Doktor Perubatan USM di IPPT.
 13. m.Urusetia program Students exchange & mobility programmes.
 14. Urusetia Skim Siswazah Pembantu (GA) IPS.
 15. AJK Pentadbiran dan Operasi IPPT.
 16. AJK Laman Sesawang IPPT dan Webmaster Akademik
 17. Pengurusan belanjawan Bahagian dan Geran Pembangunan Siswazah IPS.
 18. Pengurusan program latihan dan pengembangan sahsiah staf.
 19. Pengurusan program latihan dan pengembangan sahsiah pelajar (Persatuan Pelajar IPPT).
 20. Pengurusan Penginapan Pelajar.
 21. Pengurusan program promosi program akademik, pengantarabangsaan serta usahasama Akademik (APUCEN).
 22. Pengurusan kajiselidik/survey berkaitan akademik dan HEPA.
 23. Urusetia tabung/biasiswa pelajar - Felo/GA, bantuan kewangan dan baucar buku.
 24. System Admin – Sistem Tempahan Shuttle Service (Tripshed) dan Sistem Kehadiran Mesyuarat (SKM)
 25. Lain-lain tugas yang diarah dari masa ke semasa.

a.Lantikan Induk

b.Lantikan PTJ

c.Kalendar Akademik IPPT

d.Pekeliling Pentadbiran Induk

e. SMU-P Peng

PTJ Induk/

KKM

2

Encik Abd Aziz K A Razak
Pen. Pegawai Tadbir N29

Telefon: 04-562 (2608)
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

 1. Pegawai Pemeriksa Aset Bahagian.
 2. Penolong Pengawal Dokumen ISO Bahagian Akademik dan Hal Ehwal Pelajar.
 3. Penyelaras pemeriksaan (viva voce) tesis calon Sarjana Sains dan Doktor Falsafah mod penyelidikan.
 4. Penyelaras statistik pelajar IPPT.
 5. Penyelaras Operasi Peperiksaan.
 6. Penyelaras RU KPI dan Headline KPI (Akademik).
 7. Semakan plagiarisme untuk tesis mod penyelidikan.
 8. Urusetia buku panduan IPPT.
 9. Lain-lain tugas yang diarah dari masa ke semasa.

a.Lantikan PTJ

b.Pekeliling IPS

c.Google Drive AMDI

d.Lantikan PTJ

e.Pekeliling IPS f.Sistem Turn-It-In
f. SMU-P Peng

IPS/
Senat/
BPI/
IPPT

3

Norshaferah Bt Che Ahmad

Setiausaha Pejabat N29

Telefon: 04-562 (2013)
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

 1. Setiausaha Pejabat kepada Timbalan Pengarah (Akademik).
 2. Penyelaras Perkhidmatan Kaunter Bahagian.
 3. Penyelaras rekod fail Bahagian.
 4. Penyelaras program latihan dan perkembangan sahsiah untuk staf Akademik.
 5. Setiausaha mesyuarat anjuran Timbalan Pengarah (Akademik).
 6. Penyediaan Pesanan Pembelian (P.O).
 7. Tempahan penginapan dan penerbangan program anjuran Bahagian.
 8. Membantu Urus setia program Bahagian (orientasi/seminar/bengkel/viva).
 9. Lain-lain tugas yang diarah dari masa ke semasa.

a.Lantikan PTJ (eFAS USM)

b.Kalendar Akademik IPPT
c.Pekeliling Senat

d.Pekeliling IPS

e.Pekeliling Peperiksaan

Bendahari/
PTJ Induk/

IPPT

4

Puan Fatimah Binti Othman
Pembantu Tadbir P/O N22KUP

Telefon: 04-562 (2043)
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

 1. Penyelaras Geran Pembangunan Siswazah IPS
 2. Penyelaras arkib tesis/disertasi Bahagian.
  1. Penyelaras urusan inventori alatulis.
 3. Penyelaras aktiviti kebajikan, sosial dan rekreasi Bahagian.
 4. Membantu Penyelaras Pemeriksaan (viva voce) tesis calon Sarjana Sains dan Doktor Falsafah mod penyelidikan.
 5. Penyelaras aktiviti pengajaran & pembelajaran dan peperiksaan bagi program Sarjana Sains (Sains Senaman Klinikal).
 6. Membantu Penyelaras Peperiksaan - Jadual Pemurnian Soalan Peperiksaan.
  1. Membantu Penyelaras kemasukan markah peperiksaan dan dokumen Majlis Pemeriksa.
 7. Membantu urus setia program Bahagian

(orientasi/seminar/bengkel/viva).

 1. Semakan plagiarisme untuk disertasi pelajar.
 2. Membantu Penyelaras Latihan dan perkembangan sahsiah akademik (program latihan) pensyarah dan pelajar.
 3. Membantu urusan tabung food bank (Persatuan Pelajar IPPT).
 4. Lain-lain tugas yang diarah dari masa ke semasa.

a.Kalendar Akademik IPPT

b.Pekeliling IPS

c.Pekeliling Peperiksaan

d.SistemTurn-It-In

e. SMU-P Peng

IPS/
Senat/

Seksyen Peperiksaan/IPPT

5

Encik Mohd Husnul Mubaraq Bin Mohd Sabri

Pembantu Tadbir P/O N22KUP

Telefon: 04-562 (2489)
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

 1. Pegawai Pemeriksa Aset Bahagian.
 2. Penyelaras aktiviti pengajaran, pembelajaran dan peperiksaan program Sarjana Perubatan (Perubatan Transfusi).
 3. Penyelaras program pelajar Sarjana Perubatan (Perubatan Transfusi) - penempatan latihan/ kursus wajib.
 4. Penyelaras tempahan kemudahan akademik.
 5. Penyelaras aktiviti promosi akademik (bercetak, laman sesawang/online dan paparan digital) dan berita laman web Bahagian.
 6. Penyelaras penyelenggaraan kemudahan akademik.
 7. Membantu menyelaras temuduga ambilan calon program Sarjana Perubatan.
 8. Semakan plagiarisme untuk disertasi pelajar.
 9. Membantu urus setia program Bahagian.
 10. Lain-lain tugas yang diarah dari masa ke semasa.

a.Kalendar Akademik IPPT
b.Pekeliling IPS

c.Pekeliling Peperiksaan

d.Pekelling BPL KKM

e.SistemTurn-It-In

f. SMU-P Peng


IPS/

KKM/

Seksyen Peperiksaan/PPKT/
IPPT

6

Puan Anis Fadzilah Binti Mohamad

Pembantu Tadbir P/O N22KUP

Telefon: 04-562 (2526)
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

 1. Penyelaras aktiviti pengajaran & pembelajaran dan peperiksaan bagi program Sarjana Sains Mod Campuran:
  1. MSc (Penyelidikan Perubatan)
  2. MSc (Sains Transfusi).
 2. Penyelaras Permohonan Calon Baru program pengajian Pasca Siswazah.
 3. Penyelaras perkhidmatan ulang alik luar dan dalam IPPT (Shuttle Service).
 4. Penyelaras Jadual Peperiksaan dan Pengawasan.
 5. Penyelaras program akademik untuk pelajar pasca siswazah (orientasi/seminar/bengkel/viva disertasi).
 6. Penyelaras tempahan kenderaan.
 7. Penyelaras aktiviti, latihan dan perkembangan sahsiah pelajar dan Persatuan Pelajar IPPT.
 8. Urusetia Jawatankuasa Akreditasi Program Akademik.
 9. Semakan plagiarisme untuk disertasi.
 10. Membantu Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Akademik dan Mesyuarat Majlis.
 11. Membantu kemaskini Cuti Bahagian.
 12. Lain-lain tugas yang diarah dari masa ke semasa.

a.Kalendar Akademik IPPT

b.Pekeliling IPS

c.Pekeliling Peperiksaan

d.Pekeliling BHEPA
e.Sistem Turn-It-In

f. SMU-P PengIPS/
BHEPA/

Seksyen Peperiksaan/IPPT

7

Cik Nor Azlezan Binti Ahmad

Pembantu Tadbir P/O N19

Telefon: 04-562 (2479)
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

 1. Pegawai Penerima Aset Bahagian.
 2. Penyelaras Penerimaan Barang/Perkhidmatan Bahagian (GRN).
 3. Penyelaras aktiviti pengajaran, pembelajaran dan peperiksaan program Sarjana Perubatan (Perubatan Nuklear).
 4. Penyelaras program pelajar Sarjana Perubatan (Perubatan Nuklear) - penempatan latihan/kursus wajib/pengedaran OSL.
 5. Membantu menyelaras temuduga ambilan calon program Sarjana Perubatan.
 6. Membantu Penyelaras RU KPI Akademik untuk program Mod Kerja Kursus/Campuran.
 7. Membantu urus setia Mesyuarat Jawatankuasa Akademik (JKA) Mesyuarat Majlis IPPT dan Mesyuarat Majlis Pemeriksa.
 8. Semakan plagiarisme untuk disertasi Sarjana Perubatan.
  1. Membantu urus setia program Bahagian (orientasi/seminar/bengkel/viva).
  2. Lain-lain tugas yang diarah dari masa ke semasa.

a.Lantikan PTJ
(eFAS USM)

b.Pekeliling IPS

c.Pekeliling Peperiksaan

d.Pekeliling BPL KKM
e.Sistem Turn-It-In

f. SMU-P Peng

IPS/
KKM/

Bendahari/

Seksyen Peperiksaan/

IPPT

8

Puan Zurina Binti Md Pazil

Pembantu Tadbir P/O N19 KUP

Telefon: 04-562 (2135)
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

 1. Urus setia Mesyuarat Majlis IPPT.
 2. Urus setia Mesyuarat Majlis Pemeriksa.
 3. Urus setia Mesyuarat Jawatankuasa Akademik (JKA).
 4. Urus setia Penawaran Program Baharu/Semakan Kurikulum.
 5. Penyelaras kemasukan markah peperiksaan dan dokumen Majlis Pemeriksa.
 6. Membantu memproses perakuan berkaitan Pengajian Siswazah (perakuan JKA/Majlis).
 7. Membantu mengemaskini maklumat Senarai Penawaran Kursus.
 8. Membantu urus setia program Bahagian (orientasi/seminar/bengkel/viva).
 9. Lain-lain tugas yang diarah dari masa ke semasa.

a.Kalendar Akademik IPPT
b.Pekeliling Senat

c.Pekeliling IPS

d.Pekeliling Peperiksaan

e. SMU-P Peng

IPS/
Senat/
Seksyen Peperiksaan/
IPPT

9

Puan Suhana Binti Sulaiman
Pembantu Tadbir P/O N19 KUP

Telefon: 04-562 (2048)
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

 1. Penyelaras aktiviti pengajaran & pembelajaran dan peperiksaan bagi program
  1. Sarjana Sains Mod Campuran MSc (Toksikologi Kesihatan)
  2. Doktor Perubatan di IPPT
 2. Urus setia perhubungan Alumni IPPT.
 3. Urus setia hal ehwal Penginapan Pelajar.
 4. d.Urus setia program akademik Students exchange & mobility programmes.
 5. Urus setia program pengantarabangsaan-promosi dan usahasama Akademik seperti joint degree dan APUCEN.
 6. Membantu kajiselidik/survey berkaitan akademik dan HEPA.
 7. Membantu pengurusan tabung/biasiswa pelajar- Felo/GA, bantuan kewangan dan baucar buku.
 8. Urusetia Skim Siswazah Pembantu.
 9. Lain-lain tugas yang diarah dari masa ke semasa.

a.Kalendar Akademik IPPT

b.Pekeliling IPS

c.Pekeliling Peperiksaan

d. d.Pekeliling BHEPA

e.Sistem Turn-It-In

f.Google Survey

g.Google Drive
h. SMU-P Peng

IPS/

PPSP/

P3U/

BHEPA/

Pej. Perhubungan Alumni/

IMCCMAPSAINSBERTAM

 • Last updated on .
 • Hits: 12424